Ved siden av fastpriskontrakter til næringslivet, har regjeringens svar til hissige strømpris- og kabelkritikere vært den såkalte styringsmekanismen, et sett med regler som skal gjøre det lettere for myndighetene å gripe inn i kraftmarkedet.

Hensikten er bedre forsyningssikkerhet. Sannsynligheten for at vannmagasinene tappes så mye at det virkelig blir krise og myndighetene må rasjonere strømmen, skal gjøres så liten som mulig.