Ting er i ferd med å falle på plass for Kristelig Folkeparti. Knut Arild Hareide er gått fra rollen som en visjonær Moses som ville lede sin flokk til det rødgrønne landet av melk og honning, til menig stortingsrepresentant. Eller som han selv sammenligner det med fra sin tid i det militære, menig vaffelstekende presteassistent.

Det var nær umulig å se for seg at Hareide skulle fortsette som parlamentarisk leder for KrF etter at han tapte striden om partiets retningsvalg i høst og tapte