16. juni i år ble grunnrenteskatt på havbruk innført, med en effektiv skattesats på 25 prosent. Den gjelder fra og med 2023. Men det er først i 2024 at et prisråd for havbruk kan «med bindende virkning fastsette en skatteavregningspris for laks, ørret og regnbueørret som produseres i henhold til akvakulturtillatelse».