Liz Truss, Storbritannias nye statsminister, har lovet en ny og vekstfremmende økonomisk politikk. «Jeg ble valgt som konservativ, og jeg vil regjere som konservativ», lovet hun i sin seierstale. Med konservativ mener hun politikk i tradisjonen etter tidligere statsminister Margaret Thatcher, med skattekutt, privatiseringer, deregulering av finans- og arbeidsmarkedene og færre lovfestede rettigheter for arbeidstagere.

Thatchers økonomiske hestekur på 1980-tallet virket, på et vis. Etter noen harde år sank inflasjonen og arbeidsledigheten og den økonomiske veksten tok seg opp.