Jørn Eggum, leder for LOs største forbund, mener ansatte i offentlig sektor må få lavere lønnsvekst enn ansatte i industrien i årets lønnsoppgjør, fordi lønnsveksten i offentlig sektor har vært høyere enn industriens de siste fire årene. Eggum mener dette undergraver frontfagsmodellen som skal sikre at lønnsveksten i konkurranseutsatte bedrifter skal være førende for alle sektorer.