Onsdag overrekker Fellesforbundets Jørn Eggum kravene i årets lønnsoppgjør til Norsk Industris Stein Lier-Hansen. Det rituelle møtet har nok en gang et dystert bakteppe. De siste to årene er det pandemien som har gjort det vanskelig. Denne gangen er det de økonomiske virkningene av krigen i Ukraina.

En av forutsetningene som legges til grunn for oppgjøret, er årets prisvekst. I rapporten Teknisk beregningsutvalg (TBU) la frem i februar var tallet 2,6 prosent.