En tredjedel av verdens matproduksjon havner hvert år et annet sted enn i magen på mennesker. Den økonomiske kostnaden er anslått til 750 milliarder dollar. I tillegg kommer minus i klimaregnskapet og annen miljøpåvirkning.

For Norges del utgjør matsvinnet et økonomisk tap på mer enn 20 milliarder kroner per år – omtrent det samme som landbruket mottar i direkte og indirekte støtte.