Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland setter sammenslåingen av fylkene Troms og Finnmark på pause. Hun vil avvente en ny runde i Stortinget etter at Finnmark har valgt å sabotere Stortingets vedtak og Troms, forståelig nok, ikke vil kjøre sammenslåingen igjennom uten at finnmarkingene er med i prosessen.

Imens venter resten av fylkespolitikerne rundt om i landet på hvilke nye oppgaver regionreformen skal gi dem.