For et år siden la den borgerlige regjeringen frem et forslag til rusreform. Narkotika skulle fortsatt være forbudt, men bruk og besittelse av mindre mengder rusmidler skulle avkriminaliseres. De borgerlige regjeringspartiene, samt SV, Rødt og MDG var for, men flertallet fra Arbeiderpartiet, Sp og Frp sørget for at forslaget falt.