14.000 kroner i ekstra skatt er ikke veien å gå

Mer enn én av tre kroner i statsbudsjettet vil gå til sykepenger, uføretrygd, foreldrepenger og pensjoner de neste ti årene. Da bør det brukes mindre penger andre steder.

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna må få flere folk i jobb som kan betale for velferdsytelsene.
Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna må få flere folk i jobb som kan betale for velferdsytelsene.Foto: Per Thrana
Publisert 29. November 2023, kl. 15.26Oppdatert 29. November 2023, kl. 15.26