Regjeringens forslag om å forby og begrense bruk av bemanningsselskaper får hard kritikk i mange av svarene i den nylig avsluttede høringsrunden.

Et eksempel er svaret til Askim & Mysen Rør AS. Ni av ti oppdrag rørentreprenøren får, kommer gjennom anbudskonkurranser.