Kolonitiden fra 1800-tallet frem til de første tiårene etter annen verdenskrig var en tragedie. Europas stormakter utnyttet land i Afrika og Asia, tappet dem for råvarer, mens innbyggerne ble utsatt for brutal rasisme. Forsøk på politisk opposisjon ble slått ned med hard vold.