I statsbudsjettet som nå er til forhandling i Stortinget, er NRK tilgodesett med seks milliarder kroner. En økning på 123 millioner fra i år. Det tilsvarer lønns- og prisveksten i offentlig sektor, fratrukket Solberg-regjeringens krav om en årlig effektivisering på en halv prosent.