Økonomiske incentiver virker også her – det blir stadig flere støtteberettigede troende

Kjøttmeisens venner bør i likhet med andre tro- og livssynssamfunn klare seg uten støtte fra skattebetalerne.

Publisert: Oppdatert: