DN mener: Mens den norske stat er medeier i våpenproduksjon gjennom Kongsberggruppen, får Oljefondet beskjed om å holde seg unna en rekke våpenprodusenter

Oljefondets etiske rammeverk er fullt av dilemmaer

Publisert: Oppdatert:

Tidligere leder av Etikkrådet, jusprofessor Ola Mestad, har ledet et utvalg som har evaluert det etiske rammeverket for Oljefondet.
Tidligere leder av Etikkrådet, jusprofessor Ola Mestad, har ledet et utvalg som har evaluert det etiske rammeverket for Oljefondet. (Foto: Privat)