I 2020, det året pandemien traff verden med full styrke, oversteg utgiftene til offentlig forvaltning for første gang 60 prosent av trend-bnp, det vil si størrelsen på verdiskapingen i fastlandsøkonomien i et normalår.

I ekspressfart fikk politikerne på plass nye støtteordninger for husholdninger og bedrifter, mens allerede eksisterende ordninger ble utvidet.