Sjefen for Oljefondet, Nicolai Tangen, har grunn til å skryte. For første gang er Statens pensjonsfond utland kåret til verdens mest åpne investeringsfond.

The Global Pension Transparency Benchmark vurderer 75 store pensjonsfond fra 15 land etter en rekke ulike kriterier.