Petter Osmundsen, professor ved Universitetet i Stavanger, langer i et intervju med Dagens Næringsliv ut mot en gruppe økonomer ved Universitet i Oslo.

Blindern-økonomene har kritisert regjeringens skattepakke for oljeindustrien som de mener øker faren for ulønnsomme investeringer. Bare tull, mener Osmundsen og viser til at staten ikke vil tillate ulønnsomme investeringer fordi den ved Petoro har en eierandel i alle større prosjekter.