Etter DNs avsløring av de tilsynelatende ukontrollerte utslippene av slam, skitt og fôr ved landets settefiskanlegg, forsøkte regjeringen seg først med en ansvarsfraskrivelse.

«Forurensningsloven er helt tydelig på hvor ansvaret for forurensning ligger, og det er alltid hos den forurensende virksomheten,» uttalte statssekretær Kjersti Bjørnstad i Klima- og miljødepartementet til DN tidligere i uken.