På samme måte som det i en årrekke er blitt bygget veier gjennom såkalt offentlig privat samarbeid (OPS), hvor målet er å få «mer vei for pengene», har det de siste tre årene foregått et digitalt offentlig privat samarbeid (DSOP) i regi av Brønnøysundregistrene, Skatteetaten, Finans Norge, Bits – og det siste året Politiet og Nav – med mål om å få «enklere digitale veier for pengene».