Norske politikere skyr ordet «sentralisering» som pesten – når de snakker om egen politikk. Sentralisering er det som skjer når produksjon av varer eller tjenester samles for å gi et bedre tilbud og for å spare penger. Av historiske og geografiske årsaker vil imidlertid nesten enhver norsk politiker som lanserer en slik reform insistere på at dette «slett ikke handler om sentralisering».