Før jul vil arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna legge frem forslag om å øke pensjonsalderen, ifølge E24.

Følger regjeringen opp forslag fra fjorårets Pensjonsutvalg, starter økningen fra 1964-kullet og vil utgjøre ett år hvert tiende år. Det betyr at en som er født i 1974 må jobbe til hen er 68 år, mens de som er født på 90-tallet først kan gå av når de er over 70 år.