28 millioner EU-borgere er i dag plattformarbeidere, en del av «gig-økonomien». De leverer tjenester administrert av selskap som Foodora, Uber, Nabobil og Airbnb, oftest gjennom plattformer på nettet. Det er ventet at antallet tallet «gig-arbeidere» i Europa vil stige til 43 millioner i 2025.