Et av de mest markante og negative utviklingstrekkene ved Arbeiderpartiet de siste årene, har vært en forstokket og ideologisk basert motstand mot private aktører i velferdssektoren. Under Jonas Gahr Støres ledelse har partiet dessverre utviklet en retorikk om private aktører innenfor for eksempel helse, eldreomsorg og barnehager som høres ut som et 1. mai-tog fra tiden der menn gikk i fotformsko. Ord som «velferdsprofitører», «barnehagebaroner» og «bestemor på anbud» er ikke lenger forbeholdt ytre venstre, men brukes nå også av de som en gang var moderate og løsningsorienterte sosialdemokrater.