I 2026 går to av dagens fire strømkabler mellom Norge og Danmark ut på dato. Kablene har vært i drift siden 1977. Danmark er sammen med Sverige de to landene Norge utveksler mest strøm med. I flere tiår har Norges forbindelse til det nordiske strømmarkedet gått gjennom disse kablene til de to landene.