Oppdrettsnæringen kjemper med nebb og klør for å få vridd den nye grunnrenteskatten i en mer gunstig retning for seg selv. At næringer og interessegrupper fremmer sine standpunkter både i det offentlige og det interne ordskiftet er det ingen grunn til å moralisere over.