Venstresiden ønsker å fjerne private selskaper fra deler av helsesektoren. Kun offentlige og såkalt «ideelle aktører» skal få tilby helse- og omsorgstjenester med offentlig finansiering. Begreper som «velferdsprofitører» og «bendelormsøkonomi» og andre vulgariteter brukes flittig av LO og andre som støtter dem.