Parhestene Jørn Eggum fra Fellesforbundet og Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri er uenige om mye. Denne våren er de for eksempel motparter i den viktigste forhandlingen i lønnsoppgjøret, de såkalte frontfaget. Men på andre områder er de hjertens enige med hverandre.