Norge står foran en eldrebølge. Den vil forrykke balansen mellom de som arbeider og betaler inn skatt, og de som har rett på pensjon. Den vil også øke helseutgiftene. Samtidig går oljealderen mot slutten. Det betyr at de enorme inntektene fra det som i dag er Norges viktigste næring vil bli langt mindre.