Etter regjeringsutvidelsen onsdag får Norge igjen en bistandsminister. Statsrådsposten som EU- og EØS-minister avvikles. Det er en vettig prioritering av statsminister Erna Solberg.

Da Vidar Helgesen ble Norges første europaminister i 2013, skulle han kombinere jobben med å være stabssjef på Statsministerens kontor. Det fungerte ikke. Helgesen ble klimaminister, og siden har Utenriksdepartementet hatt tre EU & EØS-ministre uten veldig mye å gjøre. Da Marit Berger Røsland ble utnevnt i oktober i fjor, forklarte likevel regjeringstalsmenn at brexit-prosessen gjorde det viktigere enn noen gang å ha en europaminister.