Samme dag som Rødt avsluttet sitt landsmøte inntok lavtrykket Østlandet med regn, sludd og til og med aprilsnø i høyereliggende strøk. Som et slags forvarsel om hvordan Norge ville sett ut hvis Rødt fikk bestemme. Landsmøtet var en nyttig påminnelse om de livsfjerne og dogmatiske holdningene som lever i beste velgående i Rødts partirekker. Selv om partiets ledelse og stortingsrepresentanter stort sett plasserer seg trygt innenfor det etablerte, politiske ordskiftet, og det man kan kalle et slags minste felles multiplum for kollektiv fornuft, står en betydelig del av Rødt fortsatt godt utenfor dette.