I Finansdepartementet har alle ansatte plikt til å registrere alle sine eierinteresser over en viss verdi. De har også klare regler for når de kan handle verdipapirer, og med hvilken frekvens det kan skje. I Næringsdepartementet gjelder registreringsplikten for ledere og ansatte i utvalgte avdelinger.