Venstres alternative statsbudsjett adresserer et viktig politisk tema. Partiet kommer med konkrete forslag til hvordan beskatningen av norsk næringsliv skal bli noe lettere. Den uforståelige og skadelige ekstra arbeidsgiveravgiften skal fjernes, og beskatningen av formuer skal reduseres noe. Dette er positive signaler fra et borgerlig parti.