I hele perioden regjeringen har arbeidet med forslag til ny postlov, har Arbeiderpartiet vært enig i at antall postdager bør kuttes, men nå har partiet snudd. Arbeiderpartiet vil nå stemme nei til regjeringens forslag om å kutte antall postdager fra fem dager til 2,5 dager i uken.