Som forventet blir debatten om nytt regjeringskvartal satt inn i den tradisjonelle by/land-konflikten i senere tid kjent som folk flest mot Oslo-eliten.

Ingen kjenner dette terrenget bedre enn Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Overfor NRK karakteriserer partilederen det som «galskap» å bruke 36 milliarder kroner på nytt regjeringskvartal «når vi ser de enorme behovene vi har rundt om i landet». SV og Frp er også kritiske.

Vedum har riktignok tatt fatt i det største tallet han fant, men det er klart at prosjektet ikke blir billig. Oppføringen av bygningsmassen isolert sett er anslått til å koste i overkant av 23 milliarder kroner. Når man også tar med andre kostnader prosjektet utløser som omlegging av deler av veisystemet i hovedstaden, stiger den antatte prisen til drøye 31 milliarder kroner.

Det er mye penger. Det kan bli mer. Bare det første av i alt tre byggetrinn er detaljert utredet og kvalitetssikret.

Mye kan gå galt når så mye teknisk komplisert bygningsmasse skal oppføres med så høye krav til sikkerhet på et så lite areal midt i Oslo sentrum. Vi husker alle hvordan det gikk da Stortinget skulle bygge garasje.

Samtidig er det de økte sikkerhetskravene som gjør dette så dyrt. Det er vanskelig i lys av det som skjedde 22. juli å argumentere med at slike krav er unødvendige. Å ta sikkerhet og beredskap på alvor har en pris. Inntil nå har det også vært Stortingets syn.

Andre muligheter for å få kostnadene ned, er heller ikke gode. Å gå tilbake til tegnebrettet etter åtte år og tre-fire milliarder kroner, er håpløst. Man kan stoppe etter andre byggetrinn, men foruten dårligere sikkerhet, faller da lønnsomheten i prosjektet. Noen titall millioner kroner kan spares ved å velge billigere fasadekledning eller droppe sykkelparkering, men det monner lite og gir enda mindre mening.

Det må bygges med skikkelig standard, og det må fremfor alt bygges slik at sikkerheten til politikere og de mange tusen byråkratene som kommer til å jobbe der, er ivaretatt.

Det kommer til å koste.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.