Sametinget har brukt – og vil bruke – rundt 2,5 millioner kroner på pr-byråer for å presse regjeringen til å omgjøre vedtaket som tillater gruvedrift i Repparfjorden i Finnmark. Det er ikke pengesummen som er det største problemet i denne saken, men at Sametinget, som ble opprettet for å gi samene en formell kanal for demokratisk påvirkning, velger å leie inn pr-rådgivere for å snakke for seg i en sak hvor de selv har hatt mulighet til å påvirke beslutningstagerne på høyeste nivå.