Denne uken fikk kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik overlevert en utredning han ikke ville ha. Statsforvalter i Nordland, Tom Cato Carlsen, fikk under Solberg-regjeringen oppgaven med å utrede det såkalte generalistkommuneprinsippet. Prinsippet er at alle kommuner uansett størrelse skal levere lovpålagte tjenester til sine innbyggere.