Enhver skatt er skadelig, men ingen er så skadelige som formuesskatten. Det ser ut til å være svaret man får dersom man spør en norsk milliardær i Sveits.

Flere tar nå til orde for et skatteskifte der formuesskatten reduseres og selskapsskatten som i Norge er på 22 prosent, økes. Dette var også anbefalingen til et mindretall i regjeringens skatteutvalg. En skal ikke se bort fra at en slik skatteveksling vil finne betydelig gjenklang i en eventuell ny regjering med Høyre i førersetet.