En av de første grafene Skatteutvalgets leder Ragnar Torvik viste da han la frem forslag til et nytt skattesystem mandag, var den som viser at den norske arbeidsstyrken er den sykeste blant 27 OECD-land. En av ti personer mellom 20 og 64 år mottar helserelaterte ytelser.