Regjeringen har denne uken lagt frem forslag til endringer innenfor yrkesfag fra 2020. Den praktiske delen av videregående opplæring i Norge har lenge vært stemoderlig behandlet, med blant annet massivt frafall som konsekvens. Satsingen er derfor helt nødvendig.

Et sentralt tiltak er å gjøre yrkesfaglige linjer mer spesialiserte allerede fra første år. Nå fungerer de første årene som generell opplæring, og er felles for en rekke yrkesfag. Tanken har vært at elevene skal kunne prøve ut litt forskjellig før de må bestemme seg for retning.