Offentlige kutt etter gjeldskrisen og migrantbølgen til Europa bidro til oppsvinget for høyrepopulismen Europa. Selv om populistene har vunnet få valg, har de bidratt til å endre det politiske landskapet. Blant de tragiske virkningene er migranter som sitter i leire i Hellas og på Balkan. Det har vært umulig å finne frem til en europeisk byrdefordeling fordi nasjonale politikere er blitt livredde for å fremstå som innvandringsliberale.

Det er bekymringsfullt på et annet nivå når tidligere moderate politikere kopierer populistenes løfter om å bruke penger de ikke har.