I sommer lokket strømselskapet Agva Kraft til seg nye kunder med fastprisavtaler på strøm.

Allerede da så disse avtalene svært gunstige ut med priser mellom 39 og 44 øre per kilowattime (kWt) avhengig av avtalens lengde. Når den gjennomsnittlige prisen i Sør-Norge ligger på 1,3 kroner per kWt, er de selvsagt gull verd.

Ifølge