Industriaksjonen, en kamporganisasjon som vil ta Norge ut av det europeiske strømmarkedet, avholdt denne uken et todagers seminar der anbefalingene fra aksjonens alternative energikommisjon ble presentert.

Den er ment å være et supplement for den regjeringsoppnevnte energikommisjonen som vil levere sin rapport over jul. I og med at den alternative kommisjonen slipper å forholde seg til virkeligheten, går arbeidet der en god del raskere. I denne alternative verden er det største problemet for norske strømkunder hverken krigen i Ukraina eller tørken i Europa og Norge tidligere i år, det er det faktum at Norge handler kraft med andre land.