Olje- og energiminister Terje Aasland og forbrukerminister Kjersti Toppe har sendt på høring et forslag som skal stille strengere krav til strømleverandørene. Duoen har ansvar for henholdsvis strømleverandørene og forbrukerne. Nye regler skal gjøre det lettere for strømkundene å finne gode strømavtaler og hjelpe dem med å komme seg vekk fra dårlige strømavtaler.