Fredag kom tallene for regjeringens strømstøtteordning. Drøye 3000 bedrifter, hvorav rundt en fjerdedel driver med utleie av eiendom, kan dele på 2,8 milliarder kroner.

Ifølge Næringsdepartementet skal 70 prosent av dem investere i enøktiltak som skal senke energikostnadene. Det er bare å gratulere politikerne med å ha brukt milliarder av kroner på tiltak som mange bedrifter formodentlig hadde satt i gang med også uten en eneste krone fra staten.