Sverige skal få en nasjonal strategi mot gjengkriminalitet. Etter en mangeårig oppadgående voldsspiral ble det i fjor satt ny rekord med 61 drap med skytevåpen. De fleste drapene har skjedd i oppgjør mellom kriminelle gjenger. Ifølge rikspolitisjef Anders Thornberg utgjør den kriminelle økonomien i Sverige mellom 100 og 150 milliarder kroner i året, mye knyttet til gjengkriminalitet.