Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) sendte denne uken en pressemelding om at han vil «rydde opp» i drosjenæringen.

Til den som lurer på hvilket rot Nygård tar sikte på å rydde opp i, er det Solberg-regjeringens drosjereform. Den har medvirket til at det i hvert fall i de store byene, der reformen ble gjennomført, er mulig å få en taxi uten altfor lang ventetid.

Nøyaktig hva regjeringen vil gjøre med saken, er ikke klart.