De rødgrønne partiene ønsker å opprette en ekstremismekommisjon etter valget. Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre viser til at Ap-landsmøtets ønske om en kommisjon som skal gå dypere inn i hvordan ekstremisme oppstår, og lære mer om hva som fungerer for å forebygge og motvirke radikalisering.