Ifølge utredningen «Kapital i omstillingens tid» finnes det om lag 150 ulike ordninger eller programmer som er aktuelle for «utvikling av bedrifter, produkter, prosesser, organisering og markeder». Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen anslår antallet til et par hundre.

De tre største institusjonene Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Skattefunn deler ut over ni milliarder kroner hvert år.