Nye opplysninger siver stadig ut om hvordan norske utlendingsmyndigheter har håndtert saker der det er mistanke om proformaekteskap. Fra før er det kjent at saken til Reza Bastani sannsynligvis er avgjort i strid med grunnlaget i loven slik det er beskrevet i forarbeidene. Det har satt behandlingen av nye saker på vent, inntil man får undersøkt om flere kan ha fått urettmessige avslag. Både UDI og UNE har i flere saker nektet ektefeller opphold i Norge etter saksbehandling som ser overfladisk og forutbestemt ut.